eng

Richard Kočí | 11.1. – 27.1.2024

Výstava obrazů a malých plastik k autorovu jubileu. 

 

Ačkoliv patří Richard Kočí ke generaci umělců nastupujících v 80. letech, byl našemu prostředí dlouho neznámý. A to proto, že pobýval až do 90. let v cizině.
Výtvarné tvorbě se Kočí začal věnovat v roce 1972, kdy vytvářel drobné realistické figurky. Následovala studia na uměleckých školách v Texasu a Madridu. Znalosti praktického sochařství získával nejprve ze studia klasiků 20. století, jako byli Hans Arp, Constantin Brancusi či Henry Moore. Sochařství se ale poté mnoho nevěnoval. Ve Španělsku, kde v 80. letech Kočí žil, nebylo totiž ani po pádu frankovské diktatury, kdy se umění svobodně rozvíjelo, lehké najít dostatek možností pro uplatnění sochařské tvorby. Kočí se tehdy intenzivně věnoval grafické tvorbě a maloval. Zabýval se též velmi důkladně teorií – obecnými otázkami umění, jako např. smyslem sdělení uměleckého díla, jeho obsahem, významem či posláním.

 

Richard Kočí ve zkratce:

Narozen 1954 v Praze
V roce 1966 emigroval do USA a v roce 1979 odjíždí do Španělska.
Studia: North Texas State Univerzity v USA; Bellas Artes d San Fernando - Madrid, Španělsko; Escuela d Artes y Oficios - Madrid, Španělsko.
1976 Stipendium Hispánského sdružení, sochařská cena Martinese Buena;
1980 Čestné uznání v I.malířské soutěži v Malaze;
1984 Cena města Burgos;
1985 Rytecká cena Karmen Arozena v Madridu;
1987 Cena Maxima Ramose, El Ferrol;
Vystavuje v zahraničí a po převratu i v ČR.

 


Profily umělců