eng
Dita Perrier

Dita Perrier

* 1975

Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti v ateliéru užité a dekorativní malby v architektuře Miroslava Maliny a dále pokračovala na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně v ateliéru figurální malby Radoslava Kutry a prof. Jiřího Načeradského. Už na studiích vytvořila několik velkých nástěnných realizací maleb: Stvoření světa (Uherské Hradiště), Bajky (Dětská klinika Fakultní nemocnice v Olomouc). Po studiích pokračovala v nástěnných malbách na dětských odděleních nemocnice Léon Bérard v Lyonu a v nemocnici ve Vienne ve Francii. V současnosti žije a tvoří v Lyonu ve Francii. Inspiraci ke své tvorbě hledá ve vývoji mezilidských a partnerských vztahů mezi mužem a ženou. V jejich obrazech s čistě barevnou monumentální kompozicí si je pak každý může interpretovat podle svých vlastních niterných citových prožitků nebo momentálního citového rozpoložení.
Obrazy jsou malovány enkaustikou, technikou starou 20 000 let, kterou používali malíři starého Egypta a antiky. Při enkaustice se míchají barvy s včelím voskem, a tak se malba zachovala dodnes.
Obrazy Dity Perrier jsou zastoupené v soukromých sbírkách v Americe, v Itálii, v Německu a ve Francii. Vystavovala ve Francii a na mnoha místech v České republice. Je členkou Asociace výtvarných umělců v Paříži a v Lyonu.Díla na prodej