eng
Bohumil Eliáš st.

Bohumil Eliáš st.

(1937 - 2005)

Vystudoval  Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a poté v ateliéru prof. J. Kaplického Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. B. Eliáš st. byl významný český sklář, jeho sklářská tvorba se prolíná s tvorbou malířskou, grafickou i sochařskou. Vzájemné doplňování jednotlivých oblastí se promítá ve využití specifických výrazových prostředků. I přes formální různorodost zůstávají autorovy práce svázány jednotným uměleckým názorem a zachovávají i zcela charakteristický rukopis, jehož určujícím faktorem je osobité malířské vidění a cítění.


Díla na prodej