eng
Radovan Pauch

Radovan Pauch

*1967
Radovan Pauch se narodil v Ústí nad Labem, od počátku 90. let žije a tvoří v Praze. Pracuje s vlastní formou a uměleckým vyjádřením. Jeho výtvarný rukopis je jednotný, koherentní a snadno zapamatovatelný. Z nesčetných pečlivě promyšlených tvarových variant vzniká forma figur a objektů. Jde o libovolně tažené linie
s mnoha protnutími. Preciznost provedení pak ve výsledku dodává pevnost obrazu.
Dílo Radovana Paucha je součástí sbírek v České republice, ale také ve Francii, Německu a dalších státech.Své obrazy úspěšně vystavuje na mnoha místech v České republice a pravidelně se také účastní projektu Domácí úkoly, jež zadává Galerie La Femme.


Díla na prodej