eng
Radovan Pauch

Radovan Pauch

Radovan Pauch se narodil v Ústí nad Labem, od počátku 90. let žije a tvoří v Praze. Pravidelně se účastní  domácích úkolů, jež zadává  Galerie La Femme. Radovan Pauch  pracuje s vlastní formou. Jde o libovolně taženou linii s mnoha protnutími. Z těchto nesčetných komplikovaných tvarových variant vzniká forma figur a objektů. Preciznost provedení dodává pevnost obrazu. Pauchova tvorba je součástí několika soukromých sbírek. Jeho umělecké vyjádření je jednotné, koherentní a snadno zapamatovatelné. Díla na prodej