eng
Kateřina  Černá

Kateřina Černá

(1937 - 2023)
Významná česká malířka a grafička. Vystudovala AVU u prof. Vlastimila Rady a prof. Karla Součka, přes dvacet let učila na ZUŠ v Praze Modřanech. 
Od roku 1977 se věnuje také grafice, nejprve volné a posléze uplatňované i v autorských knihách. Od roku 1991 je členkou SČUG Hollar. Její tvorba je žensky něžná, skrze své lepty nám sděluje příběhy a přibližuje se až k naivnímu umění.
Její dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Národního muzea v Praze, Galerie Středočeského kraje, Oblastní galerie v Liberci, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a v soukromých sbírkách doma a v zahraničí.

 Díla na prodej