eng
Karel Sládek

Karel Sládek

*1952

Karel Sládek absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor Užité malba v architektuře, scénografii a propagaci a poté pokračoval na Akademie výtvarných umění v Praze. Věnuje se malbě, ilustraci, užité grafice a plastice. Jeho obrazy jsou zrcadlem současného života a lidí naší doby, nespokojuje se však s pouhým popisem, snaží se vytvořit novou výtvarnou realitu. Pro Sládka je důležitý obrazový příběh postav, psychologie figur, často pracuje s divadelní a literární inspirací. Významná barevnost zvyšuje emocionalitu jeho tvorby. Samostatné výstavy měl v téměř čtyřech desítkách síní a galerií u nás i v zahraničí. Jeho obrazy jsou součástí sbírek v mnoha zemích Evropy, ale také v Izraeli, Kanadě a Spojených státech amerických.Díla na prodej