eng
Jiří Mocek

Jiří Mocek

*1945

Jiří Mocek se řídí heslem "Vita brevis, ars longa", tedy „Život je krátký, umění trvalé“. Zabývá se malbou, kresbou a ilustrací. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Praze. Po absolutoriu vystřídal několik zaměstnání. Pracoval ve Vinohradském divadle, kde stavěl kulisy, později v dekoracích Národního divadla, živil se také jako kreslič map v katastrálním úřadu ČSAV, pracoval i v umělecko-technickém oddělení Národního divadla. Od roku 1975 tvořil ilustrace pro řadu novin a časopisů, pro hudební vydavatelství zase navrhoval grafickou podobu obalů gramofonových desek. V roce 1982 projevila zájem o jeho umění slavná galeristka Anne Baruch z Chicaga, která se snažila podporovat umělce za železnou oponou a zviditelnit je ve světě. Jiří Mocek tedy vystavoval v té době v Chicagu, poté ve Španělsku, Německu, Švýcarsku a Rakousku.
Je zastoupen v mnoha sbírkách, například v pražské Národní galerii, v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, v Galerii Benedikta Rejta v Lounech, v německé Baukunst v Kolíně nad Rýnem a v soukromých sbírkách po celém světě. V roce 1996 dostal cenu Masarykovy Akademie umění.
 Díla na prodej