eng
Daniel Krejbich

Daniel Krejbich

*1969

1989 – 1999 FA ČVUT, Fakulta architektury, obor architektura
1991 – 1992 VŠUP, Figurální kresba prof. Boris Jirků
1992 – 1993 École Nationale d´Architecture de Strasbourg, design nábytek
Jeho velkým tématem jsou mezilidské vazby a vztah člověka ke krajině. Například v kolekci obrazů Globální oteplování se potýká s přítomností člověka v době post-apokalyptické, kdy lidská bytost, který tu podle autora vždycky bude, čelí nové zkušenosti a přijímá ji tak, jak přichází. S optimismem také pohlíží na budoucnost, jíž bude opět spolustrůjcem.Díla na prodej