eng
Michael Rittstein

Michael Rittstein

*1949
Malíř, grafik, ilustrátor
Studoval SOŠV Václava Hollara a Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Arnošta Paderlíka. Patří k našim nejvýznamnějším představitelům expresivní figurální malby. Věuje se také prostorovým instalacím, kresbě, ilustracím a volné grafice. Od roku 2001 vede ateliér malby AVU v Praze. Je zastoupen v četných významných sbírkách - například v Národní galerii v Praze, v Galerii hl. města Prahy, v Památníku národního písemnictví, dále v Centre Pompidou v Paříži, ve vídeňské Albertině a v soukromých sbírkách v ČR, v Evropě a USA. Uspořádal desítky samostatných výstav a účastnil se mnoha kolektivních výstav.
 

 Díla na prodej