eng
Jiří Bouda

Jiří Bouda

(1934 - 2015)
Vystudoval Státní grafickou školu, po jejím ukončení pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Oblíbeným tématem jeho děl je především doprava - v roce 1968 se stal předsedou skupiny pro studium a dokumentaci železniční historie. Byl dlouholetým členem sdružení SČUG Hollar (podobně jako třeba A. Born, J. Anderle, ad.) . Nejvýznamnější z jeho děl je pravděpodobně šestidílný cyklus Těšnov, pomocí kterého zdokumentoval dnes již zaniklé nádraží. Věnoval se hlavně technickým motivům, nicméně je znám i pro své litografie z cest po Česku i po zahraničí, tvorbu známek a ex libris.


Díla na prodej