eng
Jaromír Másler

Jaromír Másler

* 1958

Jaromír Másler se o umění zajímal již od dětství, první výtvarnou průpravu získal při soukromém studiu malby u akademického malíře Pavla Lisého, dále u akademického sochaře Miloše Hrušky a akademického malíře Rastislava Michala. Ve své tvorbě prokazuje cit pro kompozici, tvar i barvu. V 80. letech se věnoval především figurální malbě, která však už tehdy začala překračovat rámec klasického realistického ztvárnění a zabíhala spíše do expresivní polohy.
Jaromír Másler rád tvoří své obrazy v cyklech. Člověk, jeho postavení a život v současné přetechnizované společnosti je jedním z jeho hlavních námětových okruhů. V obrazech najdeme nejen obyčejný lidský život, plný drobných radostí a všedností, ale autor hlavně upozorňuje na neduhy naší doby - jak se lidé míjí, jsou si navzájem lhostejní a nedokáží spolu již komunikovat. Dalším Máslerovým tématem je vztah muže a ženy, prolínání jejich poněkud odlišných světů. Zachycuje je uprostřed nonverbální komunikace - ve vaně, sedící na lavičkách či židlích, ležící na dece, lehátku nebo jen stojící mezi zdmi bytu či města.
Celá tvorba Jaromíra Máslera je vlastně trvalým hledáním nejniternějších lidských myšlenek a pocitů či skrytých pravd a zároveň nepolevujícím úsilím o jejich převedení, otisk do malířského plátna.
 Díla na prodej