eng
Miloš Ševčík

Miloš Ševčík

(1939-2007)

Miloš Ševčík vystudoval grafiku na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze u prof. A. Fišárka, A. Pelce a A. Strnadela. Byl členem SČUG Hollar a Umělecké besedy. Za své dílo získal řadu ocenění, mezi jinými první cenu na jihlavském Bienále grafiky a třetí cenu na Pražském salonu. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Památníku národního písemnictví v Praze, ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, v Národní galerii v Rio de Janeiro a v mnoha dalších významných institucích.

Ševčíkova vizuálnost je inspirována přírodou a jejími událostmi a procesy, které autor chápe jako tajemné promluvy, jako ne vždy rozpoznatelná znamení síly stvoření. Základním tématem je početí, zrod, vznikání, počátek, ale také naprostá nezajištěnost existence, obtížnost být v ní skutečně přítomen. Proto Ševčíkova díla nikdy nepředkládají tvrzení, konečná zjištění, nepromlouvají o definitivním, ukončeném, ale mluví o příslibu, o rozevírající se možnosti a o křehkosti. O stále živoucím. Autor vnímá, že stvoření, příroda a přirozenost se nám jen těžko sdělují.

Miloš Ševčík střídmě nakládá s výtvarnými prostředky, čarou a barvou, v obraze volí jasnou barvu světla, díky níž vznikají tvary a abstraktní motivy jeho obrazů.

 Díla na prodej