eng
Charity Golf Party v Karlových Varech

Charity Golf Party v Karlových Varech

 Máme radost, že jsme mohli přispět na dobrou věc! Jako každý rok se Galerie La Femme zúčastnila charitativní dražby, která se konala 30. 7. v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Slavnostní večer, který nesl název Charity Golf Party, moderoval Marek Eben. Galerie a její umělci (B. Jirků, J. Tichý, B. Eliáš, R. Kočí, J. Blecha) věnovali pro tuto akci obrazy, které se ve finále vydražily za více než 600 000 Kč.


Částka bude rozdělena a rozeslána na konta Obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, Nadace Pohyb bez pomoci, Obecně prospěšné společnosti Domov Sue Ryder, Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Martínka Pokladníka trpícího cystickou fibrózou.