eng
Pěkné setkání v Pěkné, 2011

Pěkné setkání v Pěkné, 2011

 V roce 2011 byla Galerie La Femme oslovena manželi Rubešovými, kteří bydlí v krásném prostředí vesničky Pěkné na Šumavě. Našli si nás a zaujaly je sympozia, které pořádá Galerie La Femme nejen v zahraničí, ale i v ČR. Od začátku to bylo velmi vřelé setkání a my jsme ho nazvali Pěkné setkání v Pěkné. Tvořili jsme u nich týden a na konci, jako tradičně, se uskutečnila vernisáž, na které nám zahrál a zazpíval Ruda Brančovský (Poletíme?) za doprovodu Tomáše Hřivnáče (djembe, cajon).


Profily umělců