eng
Eva Mansfeldová

Eva Mansfeldová

(1950 - 2016)

Eva Mansfeldová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Aloise Fišárka.

Malířka je dnes nejvýraznější představitelkou české variace konkrétního umění a svým způsobem i op artu. Její originální výtvarný projev je založen na vztazích mezi geometrickými tvary a barvou, jež nanáší na plátna přímo z tuby, čímž je téměř vyloučen tah štětce. I proto je její výtvarný rukopis velmi specifický a plný energie. Jedná se o hru s reliéfními strukturami a barvou, které společně vyvolávají iluzi. Její obrazy - ať už ty geometrické, či obrazy květů, keřů, stromů a travin - působí meditativně, barevný tón není míšen na paletě, ale je dosahován až při vjemu lidského oka, které živé barvy slučuje ve výsledný celek.
Eva Mansfeldová měla řadu samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí. Zemřela po dlouhé nemoci v říjnu 2016.

 Díla na prodej