eng
Vladimír Erlebach

Vladimír Erlebach

(1934)

Vystudoval sklářskou školu v Železném Brodě a poté studoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Rady a Holého. Ve své tvorbě začínal portréty významných hereckých osobností. Sám se herectvím aktivně zabýval (v letech 1958-59 studoval AMU u profesora Tröstera), hrál například ve filmu Františka Vláčila Holubice. Převážila však výtvarná tvorba, vytvořil na dva tisíce obrazů a grafik. Zabývá se figurálním i abstraktním uměním, inspirován informelem a vlivy zahraničního výtvarného umění. Patrný je vliv také kubismu. Pro jeho styl je typické výrazné barevné vyjádření, spontánnost a expresivní malba.

Vladimír Erlebach v roce 1967 emigroval do Německa, žil delší dobu ve Wiesbadenu a také v Paříži, do Čech se vrátil v roce 1995. Kromě České republiky je zastoupen ve sbírkách v Německu, USA, Holandsku, Švédsku a Francii.Díla na prodej