eng
Richard Kočí

Richard Kočí

Richard Kočí, ačkoliv patří ke generaci umělců nastupujících v 80. letech, byl našemu prostředí dlouho neznámý. A to proto, že pobýval až do 90. let v cizině.
Výtvarné tvorbě se Kočí začal věnovat v roce 1972, kdy vytvářel drobné realistické figurky. Následovala studia na uměleckých školách v Texasu a Madridu. Znalosti praktického sochařství získával nejprve ze studia klasiků 20. století, jako byli Hans Arp, Constantin Brancusi či Henry Moore. Sochařství se ale poté mnoho nevěnoval. Ve Španělsku, kde v 80. letech Kočí žil, nebylo totiž ani po pádu frankovské diktatury, kdy se umění svobodně rozvíjelo, nebylo lehké najít dostatek možností pro uplatnění sochařské tvorby. Kočí se tehdy intenzivně věnoval grafické tvorbě a maloval. Zabýval se též velmi důkladně teorií – obecnými otázkami umění, jako např. smyslem sdělení uměleckého díla, jeho obsahem, významem či posláním.

 

Richard Kočí ve zkratce:

Narozen 1954 v Praze
V roce 1966 emigroval do USA a v roce 1979 odjíždí do Španělska.
Studia: North Texas State Univerzity v USA; Bellas Artes d San Fernando - Madrid, Španělsko; Escuela d Artes y Oficios - Madrid, Španělsko.
1976 Stipendium Hispánského sdružení, sochařská cena Martinese Buena;
1980 Čestné uznání v I.malířské soutěži v Malaze;
1984 Cena města Burgos;
1985 Rytecká cena Karmen Arozena v Madridu;
1987 Cena Maxima Ramose, El Ferrol;
Vystavuje v zahraničí a po převratu i v ČR.
Zastoupení ve sbírkách po celém světě.

 Díla na prodej