eng

České umění v Kanadě, Kanadské umění v Čechách, 2004

Po prvním úspěšném projektu v Brazíli, zorganizovala Galerie La Femme svoji druhou cestu za oceán. Mezinárodní výtvarný projekt, konaný za podpory Kanadské ambasády v Praze, Ministerstva zahraničních věcí v Praze, Generálního konzulátu ČR v Montrealu, Kanadské obchodní komory ČR a záštity Hlavního města Prahy, byl zahájen slavnostní vernisáží v hotelu Intercontinental Praha na jaře roku 2004.
Vernisáž otevřel kanadský velvyslanec v Praze, J. E. Bruce Jutzi spolu s Dr. Zdeňkem Lyčkou (MZV ČR), Peterem Formánkem (Kanadská obchodní komora ČR), Pavlem Hlinkou (Hotel Intercontinental Praha), Miroslavem Lipinou a Fredem Kornem, kanadským galeristou, paní Mayou Lukas, Susanne Havelkovou, JUDr. Petrem Vyroubalem a Jitkou Grígerovou.
Projekt dále pokračoval výstavami v kanadských městech Suttonu a Monteralu.
V překrásných prostorách Generálního konzulátu v Montrealu zahájil výstavu český velvyslanec v Kanadě Vladimír Kotzy spolu s generální konzulkou ČR JUDr. Vierou Jarešovou. 
Vernisáže po celou dobu projektu zpříjemňovala svým nádherným zpěvem zpěvačka Radka Fišarová.
Do projektu jsou zapojeni tito výtvarníci: Boris Jirků, Antonín Sládek, Milan Chabera, Pnina Granirer, Teena Tarantour Goldberg, Lucille Marcotte a Mira Reiss-Arnaud z Montrealu.
Vzájemnou výměnou a konfrontací českých výtvarníků s kanadskými vznikla na podzim roku 2004, při ukončení celého projektu, výstava na Staroměstské radnici v Praze. 
Smyslem projektu bylo uskutečnění tvůrčího setkání výtvarných umělců obou zemí, realizace společných výstav a navázání dlouhodobé umělecké spolupráce.

 


Kanada: ukázka vytvořených děl

Kanada: fotogalerie

Kanada: z denního tisku


Profily umělců