eng

Žena ve fotografii a bronzové plastice | 15.3. – 15.4.2001