eng

Pavel Samlík - Pohlcen okamžikem | 21.2. – 12.3.2023

Pavel Samlík

Narodil se v roce 1988 v Ostravě.
Studoval na Fakultě umění (Ostravská univerzita) malbu u prof. Daniela Balabána, předtím v ateliéru malby na Ecole superieure d´art v Clermontu ve Francii.
Primárním motivem jeho děl je krajina a zátiší. Sám autor se hlásí k odkazu starých mistrů olejové krajinomalby a svým specifickým stylem ji posouvá dál.
Statické žánry jako je krajinomalba a zátiší jsou díky technice rozmazání vnímány jako by byly v pohybu. Zároveň jeho obrazy vzbuzují dojem, že je přes ně přehozen závoj a to v nás vzbuzuje pocit melancholie.
I přes výběr na první pohled líbivých témat a výjevů nejsou jeho obrazy, díky jeho zpracování, prvoplánové a podbízivé. Jeho zátiší působí velmi přirozeně a přesvědčivě a nesou v sobě autorovu skromnost a pokoru.