eng
České umění v Ekvádoru a na Galapágách, 2010

České umění v Ekvádoru a na Galapágách, 2010

V roce 2010 oslavila Galerie La Femme desáté narozeniny a ke svým kulatinám si nadělila cestu do Ekvádoru, konkrétně přijala pozvání pani Mayry de Casares do jejího domu Casa San Marcos ve starém centru hlavního města Quita, kde umělci nejprve představili svá přivezená díla na úvodní výstavě. 

Zde pak malíři malovali obrazy inspirované místními lidmi, přírodou, atmosférou a všemi barvami kolem. Mona Lipi zde vedla pro místní studenty keramický workshop a Daniel Krejbich měl v Museo de Architectura samostatnou výstavu svých obrazů a architektonických projektů. Ani tentokrát nechyběla hudební část programu. Výpravu doplňovaly zpěvačky Radka Fišarová a Zuzana Norisová, které zpívaly české a slovenské lidové písně v kostele San Marcos a Radka Fišarová měla obrovský úspěch s šansony Edith Piaf, kterou překvapivě mnoho Ekvádorců zná. Za odměnu si celá galerijní mise udělala několikadenní výlet na Galapágy, které byly jedním z největších zážitků a inspirací pro všechny. 


Ekvádor: ukázka vytvořených děl

Eva Šebíková

Boris Jirků

Daniel Krejbich

Mona Lipi

Tomáš Hřivnáč

Ekvádor: fotografie