eng
Petr Šmaha

Petr Šmaha

 * 1945

Petr Šmaha se věnuje malbě, kresbě a grafice. Studoval na Škole uměleckého řemesla v Brně a na pražské AVU. Je jedním z nejvýznačnějších představitelů české figurální exprese od sklonku šedesátých let až po současnost.

Umělci, v jejichž díle je patrná expresivnost, mívají zpravidla tendence komentovat a reflektovat aktuální problémy kulturního, společenského a politického života. Tato spojitost se projevila i u Petra Šmahy: například Ve Špačkově galerii v Lysolajích vzbudila v roce 2008 poprask jeho apelativní výstava zvaná PROCES. Název odkazuje ke kafkovské kritice byrokracie a nesmyslného úředničení. Šmaha zde představil své obrazy a kresby z cyklu ČESKÉ SOUDNICTVÍ - kauza Mánes. Jde o osobní umělecké stanovisko k prohranému soudnímu sporu o budovu pražského Mánesa, který se vlekl po celá devadesátá léta a skončil rozsudkem zbavujícím Spolek výtvarných umělců Mánes nároku na budovu, kterou si za peníze svých členů v roce 1930 sám postavil. Díla na prodej