eng
Peter Nižňanský

Peter Nižňanský

(1956)

Peter Nižňanský vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění u prof. Jiřího Bradáčka (1978 – 84). Již od počátků jeho samostatné tvorby bylo zřejmé, že zde budeme mít co do činění se sochařem intelektuálního typu, silného humanistického cítění, s psychologizujícím přístupem k zvolenému námětu.

Základním atributem jeho tvorby se stal filosoficko-symbolický obsah s občasnými literárními a žánrovými přesahy, usilující o naléhavost sdělení sochařskou výpovědí a z formového hlediska vynikající modelační schopnosti s tendencí jak k výraznému rukopisnému detailu tak i k monumentalizujícímu pojetí.Díla na prodej