eng
Petra McGrath

Petra McGrath

Petra McGrath (1972) je malířka a designérka, která žije
střídavě v Praze a v Sydney. V jejím zralém díle i jejími
interpretacemi je neobyčejná, ale zřetelná harmonická
rovnováha vůle k cílevědomému záměru spolu se suverénní
spontánosti a improvizací. Tato symbioza je klíčovým
charakterem osobitosti a energie jejích obrazů.
Zdroje osobní inspirace Petry jsou především její pozornost
a vizuální citlivost k prostředí, světlu, barvám, rozlišností
a společných jmenovatelů obou kultur Evropy a Australie.
Jsou také svědectvím schopnosti neobyčejné vnímavosti
umělkyně, která zesiluje její zdravou suverenitu jejího díla
v kontextu rozlišování obou kultur, přírody a jejich barevné
škály. Vibrující barevnost je především v abstraktní části
jejího díla zdrojem nadčasové radosti, energie a svobodných
osobních interpretací.
Obrazy Petry jsou ojedinělým příkladem suverenních
harmonických kombinací figurativních elementů v rámci
barevných abstrakcí s náznaky prostorového vnímání
a originálních kompozic. Tyto figurativní obrazy jsou
příkladem zdravé symboliky lidské existence, opět barevně
i kompozičně sebevědomě a cíleně zvládnuté v porozumění
a radosti, často hravé až humorné osobní interakce. I názvy
obrazů – Synchronicity, Chance, I am, Fusion, Good Year,
Reborn svědčí o výrazné a dokonale sdělitelné imaginace
autorky.
Dílo Petry je jedinečné svým hlubokým porozuměním lidského
údělu, prostředí, radosti, přírody a její osobní výtvarné, vizuální
interpretace současnosti v harmoni a porozuměním svými
skrytými i sdílenými referencemi k určitým tradicím našich
kultur, které jsou v jejím díle cenným příkladem výtvarné
a intelektuální inteligence autorky.

Ing.arch. Otto Dvořák AIA, sběratel