eng
JAN HUS V ČESKÉM SOUČASNÉM UMĚNÍ

JAN HUS V ČESKÉM SOUČASNÉM UMĚNÍ

Galerie La Femme ve spolupráci s Jaromírou a Ottokarem Kirstein a s Husovým domem v Kostnici, Společností Husova muzea v Praze, Českým centrem v Mnichově a za podpory Velvyslanectví České republiky v Berlíně pořádají od 5. června do 31. Července 2015 výstavu k připomenutí 600. výročí konání Kostnického koncilu a upálení mistra Jana Husa v Husově domě, Hussenstrasse 64, Konstanz, Německo.

Výstavy se zúčastní 14 českých umělců – B. Jirků, M. Jiránek, J. Mocek, Z. Janda, B. Eliáš, Z. Tománek, J. Tichý, T. Hřivnáč, M. Chabera, P. Holeka, M. Malina, L. Nový, K. Prášek, M. Pošvic.
Výtvarníci vytvořili obrazy inspirované výjimečnou českou osobností - mistrem Janem Husem, díla jsou vystavena v Husově domě během velkých pamětních oslav organizovaných městem Kostnicí.