eng
Jaroslava Pešicová

Jaroslava Pešicová

(30. 12. 1935 - 30. 8. 2015)

Jaroslava Pešicová byla česká malířka, grafička a ilustrátorka.

Na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze (dnes Výtvarná škola Václava Hollara) vystudovala mezi lety 1950-1954 obor ilustrace u profesora Karla Millera. V roce 1960 absolvovala na AVU obor monumentální tvorba pod vedením profesora Vladimíra Sychry.

Od roku 1960 spolupracovala se sochařem a budoucím manželem Františkem Štorkem. Oba byli členy umělecké skupiny Etapa, která sdružovala mladé české umělce v 60. letech 20. století. Do povědomí českého i zahraničního diváka nejvíc vstoupila jako autorka výpravných figurálních kompozic mistrně zvládnutých technikou olejomalby. Se stejnou suverenitou tytéž figury dovedla přenést do kreseb, monotypů a grafik. Podle jejích kreseb bylo utkáno mnoho tapisérií, a to v Ateliéru tapisérií Marie Teinitzerové, s níž spolupracovala od roku 1975.

Od roku 1990 byla členkou SČUG Hollar.

V roce 2003 získala Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost od Evropské unie umění.Díla na prodej